آیا فلج مغزی بیماری ارثی است؟

دیدگاهتان را بنویسید